Levensbomen kaartenset

 
Iedere boom is een levensboom en iedere levensboom

heeft zij n eigen unieke eigenschappen en specifi eke

kracht. Alle bomen maken deel uit van het WoodWide-

Web, dat toegang geeft tot onze wortels, vorige levens en

universele wij sheid.

De kaartenset bestaat uit 68 kaarten met voor 34 levensbomen

elk een kaart met het archetype en een kaart met

het krachtdier. Elke kaart geeft het thema, een beschrij -

ving van de zielskracht en een collage. Deze kaarten

nodigen je uit je te verbinden met de levensbomen die

kracht en helderheid kunnen geven op je levenspad, in

moeilij ke en onduidelij ke situaties en bij vragen over je

zielsmissie.

Op drie extra kaarten vind je een uitleg en enkele oefeningen/

leggingen zoals een poortvisualisatie, warmevoetenlegging,

krachtdierlegging en zielsmissielegging.

Uitgaven van A3 boeken, www.a3boeken,nl